Офіційний веб-сайт Колківського вищого професійного училища

Меню навігації

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Колківського вищого професійного училища на 2018-2019 навчальний рік

1.1 Ці правила є обов’язковими для Колківського вищого професійного училища.

1.2 До Колківського вищого професійного училища (далі -Колківське ВПУ)

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначається Кабінетом Міністрів України

1.4 . Прийом громадян до Колківського ВПУ здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.5 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

1.6 Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II. Приймальна комісія

2.1 Прийом до Колківського ВПУ здійснює приймальна комісія.

2.2 Очолює приймальну комісію директор Колківського ВПУ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3 Правила прийому до Колківського ВПУ на 2019 календарний рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки України № 499 від 14 травня 2013 року), затверджені директором училища за погодженням з управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації.

2.4 Приймальна комісія

2.5 Правила прийому до Колківського ВПУ доводяться до відома вступників через: районну і обласні газети Нова доба, Волинь та Нова Волинь; інформаційний вісник «Абітурієнт»; районне та обласне радіомовлення; інформаційні стенди і на веб-сайті училища www.kolkyvpu.in.ua в яких обумовлено:

Планові обсяги прийому за державним замовленням на 2019 рік

Перелік професій

8331,7233,8322 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(категорії «А1»,«А2»,«В1»)Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування.Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)

8331, 8322 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»).Водій автотранспортних засобів(категорії «В» і «С»)

5122,7412 Кухар-кондитер

5122 Кухар

5122,7412 Кухар-кондитер

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)

8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1).

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А2).

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія B1).

8162 Машиніст (кочегар) котельні

8162 Машиніст (кочегар) котельні

6111 Плодовочівник

6121 Тваринник

- при прийомі на навчання за професіями «Кухар», «Кухар, кондитер», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»). Водій автотранспортних засобів(категорії «В» і «С»)», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва(категорії «А1», «А2», «В1»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)» зарахування здійснюється за рейтинговим списком середнього балу атестата про повну загальну середню освіту або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

- у разі однакового конкурсного балу зараховується той, у кого вищий бал з предмета:


Про нас

Колківське ВПУ - один з найстаріших професійно-технічних навчальних закладів, з яким пов'язана історія становлення і розвитку професійно-технічної освіти Волині. Воно було відкрите 13 лютого 1963 року. Біля витоків училища стояли педагоги-ентузіасти М. М. Сагайдак (перший директор), С.О. Гонтар, М.П. Жаб'юк, П.Я. Гудик, В.А. Григораш, В.М. Гапончук , Р.О. Рудь, Г.П. Шаповал, Я. І. Дудинський.

Більше»

Контакти

Колківське вище професійне училище
Волинська область, Маневицький район, смт. Колки
вул. Грушевського 43

Тел/факс (03376) 3-26-92

e-mail vpukolky@gmail.com